China & Hong Kong

China & Hong Kong :: Oberlauf des Yangtse in der Region Lijiang, Yunnan
Junger YangtseDer Oberlauf des Yangtse im frischen Grün der Berge von Lijiang.
Yangtse, Region Lijiang, Yunnan.